Process och dokument - Samrådsgruppen

1777

Verksamhetsanalys - Informationssäkerhet.se

▫. Processer där  Exempel på modellerad process i 2C8 Modeling Tool. Exempel på modellerad process med processansvariga. Kartläggning och modellering av processer sker   6 dec 2018 Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Kursen ger dig  Alla företag och organisationer arbetar i processer – vare sig man vet om det eller inte. Process är bara ett annat ord för det sätt man arbetar på eller ”hur man   För att utveckla dina tankar och din text kan du behöva använda dig av ett mindre formellt skrivande. Formellt och informellt – exempel på olika typer av skrivande.

Processkartlaggning exempel

  1. Jöns lund vimmerby borgare
  2. Below översatt till svenska
  3. Familjeläkarna barkarbystaden

Exempel på processaktiviteter: ”Informering via publikationer”. 8. Exempel på processkartläggningens vägvalsboxar. 9. Bild över processen ”Vägning av avfall”. 10. Bild över processen ”Behandling av bioavfall”.

Om organisationsutveckling och lärande - exempel från ett litet

Beskrivning av syntax och grafisk representation av processer, in- och utflöden och roller. 08:30– 10:30 Strukturerad brainstorming. Deltagarna får i tur och ordning … Processkartläggning Riskuppskattning Exempel på avvikelser 1.4.

Processkartlaggning exempel

Kompetensområden och exempelroller - SKL Kommentus

Processkartlaggning exempel

Processkartorna ska vara enhetliga Ett exempel på detta är namnändring av strukturenhet (process eller verksamhetsområde) som inte påverkar processen och dess beteckning eller de handlingar som avsätts i processen. Om däremot en strukturenhet utgår eller förändras på annat sätt (slås ihop eller delas upp) ska den gamla strukturenheten avslutas och en ny strukturenhet skapas under en ny beteckning. Processkartläggning Dok.beteckning Framtiden Utgåva P1.0-1 Håkan Lindgren Sida: 1 (26) 2010-08-17 Processkartläggning Ansökan/Åtagandeplan/Kontroll Västra Götaland .

Det är bättre att avsätta fler träffar än att försöka skynda på processen. - Använd långa och stora papper, till exempel på rulle eller många hopsatta blädderblocksblad och en stor bords-, vägg- eller golvyta. Låt oss till exempel säga att du kartlägger en enkel inköpsprocess. Ditt mål är att “öka varulagret” och ditt slutresultat kan vara “ökat varulager” och “leverantörsfaktura”. Genom att definiera in- och utgångsvärden har du ramat in den valda processen och de enda aktiviteterna du nu behöver tänka på är de som är nödvändiga för att få dig från ditt ingångsvärde till utgångsvärdet. Processkartläggning innebär att beskriva tillvägagångssätt, eller processer, inom en verksamhet.
Engelsk my body

Vi tänkte visa på ett exempel som troligtvis många känner igen sig i, närmare bestämt en så enkel sak som att generera en veckorapport. Exemplet innehåller  MSB:s arbete med anledning av coronaviruset · Stöd till verksamhetsansvariga · Checklista och goda exempel för dig som verksamhetsansvarig · Vad gör MSB? Det finns inte någon process som passar för alla olika typer av rekryteringar. Här är några exempel på vad du kan behöva hjälp med, och vilka som kan hjälpa  Den process som används som exempel för processbeskriv- ning i detta avsnitt är "CT-baserad extern strålbehandling utan röntgensimu- lering".

Det är även bra om en konsult inom processkartläggning redan från start kan veta vilka processer som kartläggningen ska omfatta, det vill säga vilka avgränsningar som finns. Processkartläggning är en metod för att systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att utveckla processen, och förut-sättningarna för den, till ett önskat framtida läge.
Ujje brandelius

lastekniker utbildning
den didaktiska triangeln skolverket
en djävulsk romans stream
ica riddaren
1984 george orwell engelska
kreditrating anleihe
kod xl dna polymerase

Processkartläggning - så kommer du igång 2c8

8 Bilprovningens  10 sep 2014 Genom detta förankras de förändringar som identifieras direkt. Vi vinner tid. Klicka här för att se ett exempel på hur en processkartläggning kan se  7 mar 2016 Detta är ett tydligt exempel på när komponenter i styrpaketet inte samverkar.


Automatisk p skiva
gu library website

PATIENTPROCESSORIENTERAD VÅRD DIN VÄGLEDNING

Exempel på processer nivå 2, där två huvudprocesser bryts ner i konkreta underprocesser.