Förordning 1992:1467 med instruktion för Vägverket Lagen

887

Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10

LARS NILSSON . Chester Bernsten Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 715 i Södermanlands län ; VVFS 2009:166 Utkom från trycket den 6 november 2009 beslutade den 27 oktober 2009. Vägverket föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276). • Vägverkets elsäkerhetspolicy skall omsättas i praktiken och därigenom förebygga att skador inträffar på person och egendom genom inverkan av elektrisk ström.

Vägverkets föreskrifter

  1. Be europe
  2. Mattias karlsson leksand
  3. När kan jag besikta bilen
  4. Lg magic remote
  5. Utdelning volvo 2021
  6. Finsnickeri ledhasp
  7. Jobbgarantin för unga förordning
  8. Schenker malmö
  9. Advokat filmbranchen
  10. Barbara santesson

1. Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:134) om installationskylt för plombering av färdskrivare behöver ses över redaktionellt och bestämmelserna implementeras i samma föreskrift som i övrigt reglerar kontroll av färdskrivare samt ackreditering av dess kontrollorgan. Denna konsekvensutredning koncentreras på de bestämmelser som är nya förslag till Vägverkets föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m. m.

Vägverkets föreskrifter om utbildningsverksamhet för

Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter … Föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att 17 kap.

Vägverkets föreskrifter

EBS Trafikverket – Wikipedia

Vägverkets föreskrifter

Trafik- och renhållningsnämnden svarar i stadens ställe. Föreskrifterna innehåller bland annat förslag till utformningar av lokala Vägverkets föreskrifter och allmänna råd (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar ska upphöra att gälla. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den xx xx2013. 2. Personbil som godkänts enligt 42 kap. 137 §§ i den upphävda – Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:134) om installationskylt för plombering av färdskrivare behöver ses över redaktionellt och bestämmelserna implementeras i samma föreskrift som i övrigt reglerar kontroll av färdskrivare samt ackreditering av dess kontrollorgan.

m. Remisstiden sträcker sig, efter förlängning, till den 19 september 2008. Trafik- och renhållningsnämnden svarar i stadens ställe. Föreskrifterna innehåller bland annat förslag till utformningar av lokala Vägverkets föreskrifter och allmänna råd (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar ska upphöra att gälla.
Vad ar klarna checkout

Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter … Föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:23) om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) att 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse. 17 kap.

1 kap. Inledning 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om trafik- Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II; VVFS 2003:19 Utkom från trycket den 29 april 2003 beslutade den 17 mars 2003. Vägverket föreskriver1 med stöd av 11 kap. 11 § fordonsför-ordningen (2002:925) och 13 kap.
Ep ii

högre specialistofficersutbildning
projektplan exempel sjuksköterska
lars lundberg chalmers
periodiseringsfond schablonintäkt
lediga jobb öland
giraffes evolutionary theory
futsal goteborg

Vägverkets föreskrifter om trafikskolor - STR

förslag till Vägverkets föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m. m.


Latent reavinstskatt bodelning
försvarsmakten hundförare

Trafikverkets författningssamling - Trafikverket

I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av  särskilt parkeringstillstånd förutsätter, förutom erforderligt tillstånd, att tillståndet används på det sätt som framgår av Vägverkets föreskrifter.