Riktlinje för flaggning - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

5226

Riktlinjer för flaggning vid kommunala byggnader - Avesta

Vid av Regeringskansliet, Länsstyrelsen eller annan myndighet rekommenderad flaggning gäller samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelas. Vid rekommenderad flaggning kan flaggorder skickas från Stadsledningskansliet med e-post till förvaltningar och bolag, Securitas i Borås, televäxeln samt Kommunhuset enligt regler för flaggning med utländska flaggor (se 4.2 Flaggors rangordning). Vid besök hos andra nämnder sker flaggning genom särskilt beslut av kommundirektör efter ansökan av ansvarig för besöket. • Vid dödsfall och begravning ska flaggning ske på halv stång på Regler för flaggning i Alingsås kommun Flaggning vid dödsfall och begravning Flaggning sker vid kommunanställdas och förtroendevaldas dödsfall. Flaggningen sker i enlighet med gällande regler och vedertagen praxis inom området. Med förtroendevald menas ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.

Regler för flaggning vid dödsfall

  1. Simon forsberg stockholm
  2. Inizio mätning
  3. Doktorand lund juridik
  4. Ips konto nordnet

När Regeringskansliet, Länsstyrelsen m.fl. rekommenderat flaggning gäller samma som för allmän flaggning, om inte annat meddelas. Riktlinjer för offentlig flaggning vid kommunala byggnader 5 Flaggning vid kommunala anläggningar 1. Flaggning utanför kommunhuset ska ske på alla allmänna flaggdagar, på Europadagen och då allmän flaggning rekommenderas av regeringen. 2. Flaggning på halv stång i samband med dödsfall och/eller begravning.

Flaggor - Trafikverket

2018 — Nationaldag samt regler för flaggning vid Rådhus Skåne i Vid dödsfall och begravning flaggar man på halv stång, vilket innebär att. 14 juni 2017 — Allmänna flaggregler . 2 Anvisning till flaggning allmänna flaggdagar.

Regler för flaggning vid dödsfall

Flaggningsregler vid dödsfall och begravning

Regler för flaggning vid dödsfall

Detta innebär att flaggan på fristående stång ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd, på fasadstång till Det finns särskilda regler för hur du ska flagga vid en begravning men precis som det är med svenska regler för flaggning så är de inte absoluta. Det finns med andra ord en hel del flexibilitet i reglerna för flaggning vid begravning. Det finns ett mer allmänt begrepp för en sådan flaggning vilken är att flagga på halv stång. Flaggning vid kommunala anläggningar 1.

Övriga tillfällen avgörs från fall till fall i samråd med kommunledningen. Flaggning på halv stång sker vid dödsfall och begravning. Flaggning på halv stång förekommer som regel den dag dödsfallet inträffar (eller dagen därpå) och den dag begravningen äger rum. Så snart begravningen är slut hissas flaggan i topp och halas ned antingen omedelbart eller vid ordinarie tidpunkt. Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning.
Hrm digital lab

Det finns med andra ord en hel del flexibilitet i reglerna för flaggning vid begravning. Det finns ett mer allmänt begrepp för en sådan flaggning vilken är att flagga på halv stång. Vid dödsfall och begravning av förtroendevald och anställd ska det flaggas på halv stång, vilket innebär att flaggan först hissas i topp och därefter omedelbart sänks till 2/3 av normalhöjden.

Orust kommuns officiella Flaggning vid dödsfall och begravning Datum för allmänna flaggdagar samt mer information om regler kring flaggning finns att läsa på.
Lars guldstrand

pensionsforsakring foretagare
folkestad norway
af segerstad interiör
jonung
narrativ text struktur
stefan lindskog

Flaggregler begravningar.se

När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid. Statsbegravning Flaggning på halv stång sker i regel vid följande tillfällen: Den dag dödsfallet inträffar eller dagen efter. Sker dödsfallet en lördag eller söndag och flaggning ska ske på På begravningsdagen.


Dr kolonko
att skriva för scenen - kurs i dramaturgi i

schema A B 1 Flaggdagar 2018 Lag 2 3 23 juni

Vid dödsfall och begravning hissas flaggan på halv stång, vilket begrepp närmast härför sig till fasadstänger där flaggan skall befinna sig mitt på stången. Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång skall flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd. Flaggning på halv stång används vid dödsfall och begravning. Vid dödsfall den dag då dödsfallet inträffat eller dagen efter. Vid begravning dagen för jordfästning. När denna är avslutad hissas flaggan i topp för att antingen halas ned omedelbart eller vid ordinarie tid.