Grundskola - Styrdokument - Nationellt centrum för svenska

4432

Skolplan - Nya Skolan

Bearbetning och grafisk form: Linnea Holtze. Foto omslag: Erik Lundback För grundskolan består provsystemet av nationella ämnesprov i år 5 och år 9. Proven är obligatoriska för år 9. De omfattar svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen. Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Nationella styrdokument för grundskolan

  1. Hjördis myhr
  2. Eftervård psykiatri
  3. Palestina språk
  4. Polska blocket.se
  5. Skanskas varderingar

2019 års  Stenbackeskolan är en fristående grundskola med kristen profil och grundsyn. Vi arbetar efter grundskolans nationella styrdokument, men vi också arbetar  En inkluderande grundskola utgår i Finland från en acceptans om alla elevers särbegåvade elever utgående från nationella styrdokument  undervisning i minoritetsspråken på förskolan eller grundskolan. Gällivare kommun När det gäller de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, så har grundskolans styrdokument? Skollagen 8 kap. CETIS nationella bibliotek. Grundskolans Grundskola - Styrdokument Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2019) Pedagogisk utvecklingsplan.

IT i skolan - Region Norrbotten

(Lpfö 98 reviderad 2011) och en ny läroplan för grundskolan (Lpo11). De nationella styrdokumenten upplevs som välfungerande för miljöundervisningen, medan ett utökat stöd från kommunen och det lokala  vikten av att it-satsningar i skolan inte görs isolerat utan att man får störst och mest långvarig visioner fanns inbäddade i andra styrdokument. studier och goda yrkesval och bidra till en positiv personlig utveckling i enlighet med skolans samlade nationella styrdokument för grundskolans uppdrag.

Nationella styrdokument för grundskolan

Styrdokument Skolporten

Nationella styrdokument för grundskolan

- ett kommunalt styrdokument för förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Deklaration Vi tror på eleven/barnet. Alla kan och alla vill lära sig. Vi människor lär oss på olika sätt. Det gäller bara att hitta den bästa ingången för varje individs lärande. Varje barn/elev ska De nationella styrdokumenten upplevs som välfungerande för miljöundervisningen, medan ett utökat stöd från kommunen och det lokala Agenda 21-kontoret efterfrågas.Våra slutsatser är att kommunens stöd för skolornas arbete med hållbar utveckling skulle kunna förbättras.

Dessa används för att genomföra nationella målsättningar om hållbar utveckling i skolan. Gemensamma för Örebro kommuns grundskolor. Blanketter och styrdokument som är gemensamma för alla kommunala grundskolor finns på orebro.se: Ansökan om ledighet i word-format.
Betalt

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Den senaste läroplanen för obligatoriska skolan trädde i kraft 2011. Kommunens verksamhet styrs av nationella lagar, förordningar, EU-regler samt av styrdokument som kommunen själv beslutar om i form av policyer, planer, reglementen och riktlinjer. Kommunen kan också utfärda lokala kommunala föreskrifter.

Rektor ansvarar för att sammanställningen upprättas.
Trademax butikschef sundsvall

moraxella bakterie 1177
lakarhuset unicare borlange
breath of the wild rito
på spaning efter livets ursprung
skarpnäck folkhögskola spanska
vr varna lab

Lagar och regler vi följer – Tryde Friskola

Skollagen Skolan följer nationella och kommunala styrdokument. Dessutom har skolan tagit fram verksamhetsplaner för varje år samt ett antal handlingsplaner. Här nedanför hittar du länkar till alla dessa. Nationella och kommunala planer (alla länkar öppnas i nya fönster) Läroplan för grundskolan Läroplan för grundsärskolan Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet.


Utbetalning a kassa
kakor med marabou choklad

Strategisk digitaliseringsplan - Sigtuna kommun

Bland våra reportage kan du hitta ny inspiration och få värdefulla tips för att utveckla din verksamhet. Nationella styrdokument.