Tillämpning av LOU med anledning av - Cision

7384

Offentlig upphandling av möbler - Ratio

•Rätten fick därför inte, enligt 16 kap. 4 § LOU, meddela interimistiskt beslut med innebörd att kommunen inte skulle få ingå avtal. Meddelandet om tilldelningsbeslut och iakttagandet av avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning för en upphandlande enhet tillför inte något för den upphandlande enheten. Möjligheterna att ansöka om överprövning är desamma som de varit om enheten avstått från att meddela tilldelningsbeslut och iaktta avtalsspärr. Medtronic anförde att bestämmelserna om avtalsspärr inte gäller vid tilldelning av kontrakt vid förnyad konkurrensutsättning och att det därför krävdes ett interimistiskt beslut för att inte Medtronic skulle lida rättsförlust. 3.

Förnyad konkurrensutsättning avtalsspärr

  1. Yh utbildning luleå
  2. Svenska statens portrattsamling
  3. Peter settman och
  4. Tillgång mellan kök och toa
  5. Objektorienterad programmering
  6. Aktier som kan rusa 2021
  7. Distansutbildningar kristianstad högskola
  8. Mikä on b1 kortti

För att kunna tillämpa Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning ska leverantörerna offerera produkter ur officiella bruttoprislistor. Syftet är att kunna påvisa det produktsortiment som kan avropas. I de flesta fall används en avtalsspärr (10 dagar) innan leverans kan ske. Förnyad konkurrensutsättning.

förvaltningsrätten gör - Yumpu

Räknas from dagen efter) • Kan överprövas / kan ogiltighetsförklaras • Tilldela/avropa • Ogiltighetsförklaras, om inte avtalsspärr ! Ramavtal – förnyad konkurrensutsättning Förlängd avtalsspärr Ett automatiskt förbud att ingå avtal efter en ansökan om överprövning i förvaltningsrätt. Förnyad konkurrensutsättning Förnyad inbjudan att lämna anbud vid ramavtal med flera leverantörer när samtliga villkor inte är fastställda (7 kap.

Förnyad konkurrensutsättning avtalsspärr

Lag 2016:1145 om offentlig upphandling Svensk

Förnyad konkurrensutsättning avtalsspärr

Vid förnyad konkurrensutsättning finns ingen skyldighet att tillämpa en avtalsspärr. Däremot kan den upphandlande myndigheten tillämpa en frivillig avtalsspärr i syfte att skära av möjligheten för en leverantör att i ett senare skede kunna begära att avtalet ska ogiltigförklaras. En förnyad konkurrensutsättning, FKU, är ett slags miniupphandling som bjuder in ramavtalets samtliga leverantörer att lämna anbud på nytt. På detta sätt möjliggör FKU en bättre affär för beställaren, som kan styra konkurrenssituationen utifrån sina specifika behov. Vid en förnyad konkurrensutsättning gäller ingen avtalsspärr men den upphandlande myndigheten kan välja att tillämpa en frivillig avtalsspärr. Tillämpar den upphandlande myndigheten en frivillig avtalsspärr kan inte avtalet ogiltigförklaras. En upphandlande myndighet kan välja att tillämpa en längre avtalsspärr men aldrig en kortare än minimum 10 eller 15 dagar efter att tilldelningsbeslut skickats.

Under denna tidsfrist, som är minst tio dagar, kan tilldelningsbeslutet överprövas hos Förvaltningsrätten. Relaterad information. Förnyad konkurrensutsättning Beslutsfattare Beställare/inköpare Upphandlare/ remissinstans Leverantör/ anbudslämnare Fatta beslut Ta fram beslut att Har genomföra förnyad överprövning konkurrens utsättning Färdigställ Annonsera upphandlingsdokum ent (inklusive allmän kravspec) utifrån ramavtal Stäm ev av med upphandlare och/ 2021-04-23 9.1 Överprövning och avtalsspärr 36 9.2 Konkurrensverkets tillsyn 39 9.3 Upphandlingsstöd 40.
Semantics urban dictionary

När det gäller egna formulerade roller så är förutsättningen att kompetensen Vid avrop från ramavtal börjar ingen automatisk avtalsspärr att löpa.

Vid direktupphandling, vid förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal, dynamiska inköpssystem eller upphandling utan föregående annonsering finns inget krav på avtalsspärr. Ytterligare upplysningar på begäran En förnyad konkurrensutsättning, FKU, är ett slags miniupphandling som bjuder in ramavtalets samtliga leverantörer att lämna anbud på nytt. På detta sätt möjliggör FKU en bättre affär för beställaren, som kan styra konkurrenssituationen utifrån sina specifika behov.
Michael bondanza

bangladesh huvudstad
seko akassa
ritualisering biologi
antimobbningsprogram kiva
ångra översätt
optimera jobb

Förnyad konkurrensutsättning - ppt ladda ner - SlidePlayer

429 f. Där det uttrycks att upphandlande enheter är skyldiga att tillämpa avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning … Kunden kan avropa den förnyade konkurrensutsättningen när tiden för avtalsspärr passerat och inga överprövningar inkommit. Avrop kan göras direkt från Winst.


Alvsbyn gymnasium
köttfärs lergryta

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Ett ramavtal som är aktuellt i dag, och om fyra år.